טופס חיפוש

לפרטים והזמנות חייגו עכשיו: 03-7659000
לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

03-7659000

ביטוח נוסעים משודרג

שייט אקזוטי - ביטוח נוסעים משודרג

ביטוח נוסעים משודרג ייחודי ללקוחות "גורדון טורס": ביטוח מטען, בריאות וביטול נסיעה 90 יום לפני היציאה

 טיול שיט אינו קפיצה לאירופה. ביטולו בשל מחלה או תאונה עלול להיות כרוך בהפסד כספי ניכר. פוליסת ביטוח הנוסעים הרגילה כוללת ביטוח כנגד ביטול הנסיעה אם זה מתרחש 30 יום לפני היציאה. מאחר שחברות השיט מחייבות דמי ביטול גבוהים גם במקרה של ביטול 90 יום לפני תאריך היציאה, פנינו לחברות ביטוח במטרה לשדרג את פוליסת הנוסעים המקובלת ולהתאים אותה לצרכי לקוחות טיולי השיט שלנו.
הראל חברה לביטוח בע"מ, מומחים לביטוחי נסיעות לחו"ל, הרימה את הכפפה. החברה בנתה פוליסת ביטוח ייחודית התפורה עבור הצרכים הספציפיים של לקוחותינו. הפוליסה כוללת את המרכיבים המקובלים בפוליסת נסיעות לחו"ל ומרחיבה כיסוי לדמי ביטול החלים על הנרשמים 90 יום לפני היציאה לטיול. סעיף זה בלעדי ללקוחות "גורדון טורס".

"דרכון זהב": פוליסת ביטוח נוסעים של "הראל" חברה לביטוח בע"מ

תוכנית הביטוח מספקת כיסוי לאובדן ההשקעה הכספית הכרוכה בחופשתם במקרה של ביטול הנסיעה עקב תאונה או מחלה, ובנוסף ביטוח רפואי וביטוח מטען לתקופת החופשה. את הביטוח כולל ההרחבה יש לרכוש לפחות 91 יום לפני החופשה המתוכננת. רכישתה כרוכה בתשלום 30$ לאדם בנוסף לפרמיה הבסיסית.

עיקרי הביטוח סכום הביטוח
ביטול הנסיעה 30-90 יום לפני היציאה 500.00$
ביטול הנסיעה 30 יום עד מועד היציאה 5,000.00$
הוצאות רפואיות 500,000.00$
הוצאות רפואיות למקרה של החמרה של מחלה קיימת 200,000.00$
פינוי אווירי 7,500.00$
קיצור נסיעה 7,000.00$
העברת גופה לישראל כיסוי מלא
הטסה רפואית (תמורת פרמיה נוספת) כיסוי מלא
צד שלישי 100,000.00$
כבודה (מטען אישי) 1,750.00$
השתתפות עצמית 50.00$

הביטוח מכסה החמרה של מחלה קיימת, בעיות כרוניות ספציפיות (כמו סכרת, לחץ דם וכדומה) ואירועי לב (אירועי לב שאירעו במהלך ששת החודשים שלפני הנסיעה מכוסים רק בעלות האשפוז ללא התערבות כירורגית).
אחריות המבטח תחול על פי תנאי הפוליסה וחריגיה כמפורט בתנאי הביטוח המלאים.

הפרמיה:

דרכון זהב עד גיל 60 4.5$ ליום
דרכון זהב לגילאי 61-70 6.0$ ליום
דרכון זהב לגילאי 71-80 9.0$ ליום
דרכון זהב לגילאי 81-85 14.0$ ליום