טופס חיפוש

לפרטים והזמנות חייגו עכשיו: 03-7659000
לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

03-7659000

תנאים והגבלת אחריות

שייט נהרות - תנאים והגבלת אחריות

 

ההפלגות המוצעות באתר מאורגנת ומבוצעות על-ידי חברות השייט השונות (לפי המצויין במסלול). חברת "גורדון טורס" משמשת מתווך בין הנוסע לבין חברות השייט ואין לה כל חלק בארגון או ביצוע ההפלגות. תנאי ההשתתפות בשייט הם בהתאם למתפרסם בחוברת השייט ובהתאם למידע הנמסר לנוסע לפני היציאה מהארץ.

 

ההרשמה לשייט שביצע הנוסע מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שתנאים אלה והמידע הכללי מהווים חוזה התקשרות בינו לבין "גורדון טורס" וכל מי שיבוא מטעמה. המסלול ושעות ההפלגה הם באחריותן הבלעדית של חברות השייט. חברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לבטל או להחליף כל נמל או כל ספינה שנקבעו, בכל זמן, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש. פירוט תכניות השייט והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת של תכנית השייט, של אתרי הביקור, של סוגי הבילוי, של האפשרויות ושל המועדים המתוכננים לביצועם, כאשר כל אלה, כאמור, כפופים לשינויים אפשריים.
 
מדיניות התשלום
נדרשת מקדמה על סך $400 להרשמה ואישור ההזמנה. בהזמנת יותר מטיול אחד יופקד פיקדון בסכום זה עבור כל טיול. את תשלום היתרה הסופית חובה לפרוע לא יאוחר מ-90 יום לפני מועד ההפלגה. ההזמנות צפויות להתבטל במקרה שהתשלומים לא יתקבלו עד למועד שנקבע. עם קבלת התשלום המלא של הסכום שנקבע כ"מחיר טיול השייט" מידי המשתתף/המשתתפים מסכימה "גורדון טורס" לספק את השירותים כמפורט באתר.
 
דמי ביטול
תנאי הביטול, הגבלת האחריות והתנאים הכלליים תקפים עפ"י המופיע בטופס ההרשמה של גורדון טורס לשנת 2015.
 
עדכונים ושינויים
לאחר אישור ההזמנה כל שינוי יחייב תשלום $30 לשינוי. לגבי טיסות תנאים בנפרד.
 
העברות
בהתאם למצויין בכל שייט. 
 
ילדים/ קטינים
בשל אופיים של מסלולי שייט הנהרות, חברות השייט אינן מחזיקות מתקנים או שירותים עבור ילדים על הספינות. בכל טיולי השייט והסיורים חייבים קטינים מתחת לגיל 18 להיות מלווים בהורה, אפוטרופוס משפטי או בוגר אחראי אחר, שגילו מעל 21, ולהתאכסן בתא יחד עמו. החברה רשאית להגביל את מספר הקטינים שגילם מתחת ל-18 בכל הפלגה. ילדים מתחת לגיל 12 אינם מתקבלים לשייט.
 
נוסעים בעלי צרכים מיוחדים
החברה מקבלת בברכה אורחים בעלי צרכים מיוחדים. על אורחים בעלי צרכים מיוחדים, רפואיים, פיזיים או אחרים, לדווח על כך בטופס ההרשמה ולדווח על כל הנוגע לארוחות מיוחדות הדרושות להם, למגבלות או לבעיות רפואיות. הספינות והאתרים אינם ערוכים בדרך כלל עבור אנשים מוגבלים וכיסאות גלגלים. אמצעי העלייה לספינות והירידה מהן תלולים וקשים לתנועת עגלת נכים, כיסאות גלגלים ואמצעים ממונעים. בנוסף לכך הסיורים היבשתיים כוללים לעיתים הליכה לאורך של עד 3.5 ק"מ על מדרגות ושטחים לא ישרים, שגם הם לא מתאימים לתנועת כיסאות גלגלים. אנו מצטערים על אי יכולתנו להציע את טיולי שייט אלה לנוסעים מוגבלים בשל תנאים ונסיבות שאינם בשליטתנו. למען בטיחותכם והנאתכם אנו ממליצים כי כל הנוסעים יהיו בכושר גופני טוב כדי שתוכלו להשתתף, ליהנות ולצאת נשכרים מכל הסיורים היבשתיים כמו גם מהשייט.

שימו לב! טיולי השייט מתאימים לאורחים המסוגלים לטייל ברגל באופן עצמאי. יש לקחת בחשבון שכל יום יוצאים מהספינה לטיול רגלי עד הצהריים. לעיתים יש ללכת כ-10 דק' מהמעגן לעיר הקרובה. בערים עצמן תיתכן מדרכה עם אבנים ולכן לא ניתן יהיה להשתמש בהליכון או בכסא גלגלים

 

אחריות
"גורדון טורס" אינה אחראית לפציעה, נזק, אובדן, תאונה, איחור או כל אירוע לא שגרתי, שהתרחש ברכבות, באוטובוסים, במכוניות פרטיות, במטוסים, בספינות או בכל אמצעי תעבורה אחר, וקרה כתוצאה מתקלה או ממחדל של חברה או אדם, בעת ביצוע חבילת השייט על כל מרכיביה. מודגש בזאת כי רוכשי המוצר משחררים את "גורדון טורס" מכל אחריות במקרים של נזק או אובדן כבודה או רכוש, במקרי פציעה ומוות, במקרה של אובדן או איחור בגין פעולות, השמטות או הזנחה של המפעילים העצמאיים כמו חברות תעופה, בתי מלון, מפעילי סיורי חוף, מסעדות, מפעילי העברות, צוותים רפואיים או כל ספקי שירותים אחרים. כל ההתקשרויות עם הספקים העצמאיים, כולל הצוות הרפואי, נעשו לנוחות המטיילים ועל אחריותם של המשתתפים בלבד. הצוותים הרפואיים הם ספקים עצמאיים ו"גורדון טורס" אינה נושאת באחריות לנזקים שעלולים להיגרם עקב לחץ נפשי, סבל נפשי או נזק פסיכולוגי בכל צורה שהיא. כרטיסים, שוברים או מסמכי נסיעה אחרים כפופים לתנאי ההתקשרות של הספק העצמאי (אשר במקרים מסוימים מגביל את אחריותו).
 
סירוב להסעת נוסע
חברות השייט ו"גורדון טורס" לא ידרשו להחזיר כל סכום שישולם על ידי משתתף בטיול, שנאלץ לעזוב את הטיול לפני סיומו מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא יהיו אחראים להחזר עבור ארוחות, תחבורה חזרה או לכל הוצאה אחרת שתיגרם למשתתף כזה בטיול.
 
הקדמה, ביטול או עיכוב הפלגה
חברות השייט ו"גורדון טורס" שומרות לעצמן את הזכות לוותר על טיול ו/או לבטלו, או לעשות שינויים במסלול ובסידורי המלון בכל עת ועל פי שיקולה הבלעדי, או על פי שיקול הדעת של בעלי הספינה או מפעילי הספינה, אם התנאים מחייבים זאת. במקרה של שכירת הספינה, השבתות, שביתות, התפרעויות או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא, הבעלים או המפעיל של הספינות המוזכרות בחוברת זו זכאים בכל עת לבטל, להקדים או לדחות כל טיול מתוכנן, ורשאים, אם כי אינם חייבים, להחליף את הספינה באחרת, או את המסלול, ולא תהיה לה חבות בגין כל אובדן שהוא לנוסעים, מסיבה של ביטול, הקדמה או דחייה כזאת.
 
מסלולים, מחירים והעלאות מחיר
יתכנו שינויים במסלולים: יתכן שיהיה צורך לשנות או לבטל מסלול עקב שינוי במפלס המים או בתנאי מזג אויר. מחירי הטיולים כפופים לשינויים, עם או ללא הודעה מראש. התשלום עבור כרטיסי טיסה עשוי להשתנות אם הנוסע אינו משלם תמורת ההזמנה במלואה במועד ההזמנה. הנוסע ישלם בנפרד עבור: סיורי חוף, סיורים וקונצרטים שהם אופציונליים, תשלום בגין עודף כבודה, משקאות קלים או חריפים וארוחות שאינם נכללים בחבילה.